Megvalósult az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése

Megvalósult az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése

2018. március 1. és 2020. február 29. között megvalósult a pécsi INDIT Közalapítvány EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as azonosító számú, „Az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése” című projektje 64,48 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
A projekt keretén belül az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működtetett, országos ellátási területtel rendelkező, 24 férőhelyes szenvedélybetegek rehabilitációjával és reintegrációjával foglalkozó rehabilitációs otthonának korszerűsítésére, illetve bővítésére került sor.

Az INDIT Közalapítvány 21 éve foglalkozik szenvedélybetegek többszintű ellátásával a dél-dunántúli régióban. A közalapítvány által létrehozott egészségügyi és szociális ellátási formák (pl. alacsonyküszöbű és közösségi ellátások, nappali ellátások, addiktológiai ambulanciák, addiktológiai gondozók, bentlakásos rehabilitációs otthon) egy rendszeren belül, integrált módon működnek, ezáltal lehetővé téve a szenvedélybetegség, valamint az abból fakadó következményes problémák megoldásának komplex kezelését, a különböző szintek és szolgáltatások közötti átjárhatóságot, illetve az egyén igényeire szabott legmegfelelőbb szolgáltatás lehető legegyszerűbb elérését. A közalapítvány mindezek mellett kiemelt figyelmet fordít drogprevenciós és egészségfejlesztő tevékenységek megvalósítására is.Jelen projekt keretén belül a Pécsváradon működő rehabilitációs otthon korszerűsítése és fejlesztése egy közösségi funkciókat betöltő kétszintes toldalék épület építéséből, a rehabilitációs otthon falazatának és lábazatának hőszigeteléséből, az épület külső homlokzatán található nyílászárók cseréjéből, kisebb belső javítási munkálatokból, az épület főbejáratánál található közlekedő járdák felújításából és kibővítéséből, valamint a célcsoport számára nyújtott szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzéséből tevődött össze.
A fejlesztés eredményeként, a magasabb színvonalú rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával, illetve a rászoruló személyek életminőségének és az ellátás feltételeinek javításával, a szenvedélybetegek mind sikeresebb reintegrációjának elősegítése valósult meg.

Sajtóközlemény letöltése