Iskolai szociális munka

Iskolai szociális munka

Az INDIT Közalapítvány 2006 szeptembere és 2012 decembere között végzett iskolai szociális munkát több pécsi és budapesti középiskolában illetve általános iskolában. A program jelenleg nem üzemel!

A program keretében iskolai szociális munkások, mint professzionális segítők az adott iskolában tanuló diákok, azok családja illetve az egész iskolaközösség számára könnyen elérhető, személyes támogatást biztosítanak.

A program általános célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők problémakezelési készsége javuljon, életükben pozitív változás álljon be, továbbá, hogy a diákok körében mérséklődjön a deviáns magatartási formák előfordulásának aránya és nőjön az iskolai közösség megtartó ereje.

Az iskolai szociális munkások a partner iskolában dolgoznak egy az iskolavezetéstől és hatóságoktól független civil szervezet, az INDIT Közalapítvány alkalmazásában. (Pécsi modell)

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Egyéni esetkezelés és tanácsadás:
• tanácsadás tanulóknak, az iskolai és más élethelyzetek nehézségeiben
• tanácsadás tanár-diák konfliktusban
• tanácsadás pályaválasztásnál, iskola befejezésénél,
• ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség, pályázati tanácsadás
• tanácsadás szülőnek gyermeke iskolai nehézségeinek megoldásában, illetve nevelési-életkérdésekben
• diákok-szülők delegálása (közvetítése) különböző szakszolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, gyámügy, munkaügyi hivatal, drogambulancia, stb.)
• tanácsadás és közvetítés szülő-gyerek kapcsolatban

Szülőknek, családoknak:
• tanácsadás családoknak iskolai és más életkérdésekben
• részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken
• szülői értekezleten való részvétel

Csoportmunka:
• szociális csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban
• osztályközösségek támogatása csoport-módszerekkel
• diákszemináriumok különböző témákban
• pályaorientációs csoportok

Közösségi szociális munka:
• diákönkormányzattal való együttműködés
• együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával
• együttműködés a szülői munkaközösségekkel
• különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára (diák teázó, filmklub)
• programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatására
• részvétel az iskolai túrákon, osztálykirándulásokon, projektekben és pedagógiai napokon
• információs rendezvények megvalósítása tanároknak

 

Munkatársaink (2006-2012)

Máté Zsolt szakmai tanácsadó

Gergál Tímea programkoordinátor, szupervízor

Nagy Ágnes iskolai szociális munkás

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
7633 Pécs , Dr. Veress Endre u. 15.

Propsz Emma iskolai szociális munkás

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola
7622 Pécs , 48-as tér 2.

Kissné Heinrich Szilvia iskolai szociális munkás

Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Anikó Utcai Általános Iskolája
7632 Pécs, Anikó utca 1.