Addiktológiai Ambulancia Pécs

Addiktológiai Ambulancia Pécs

Filozófiánk

A drogok okozta- kémiai, és a viselkedéses függőségek progresszív betegségnek tekinthetők. Ezek lerombolják a testi, érzelmi, mentális, valamint szociális jólétet szinte mindenkinél, akit rabul ejtenek. A segítségért hozzánk fordulóknál törekszünk az aktuális probléma minél hatékonyabb, kézenfekvőbb megoldására, de nem tévesztjük szem elől azon távolabbi célt, hogy fejlesszük gyakorlati készségeit és megküzdési képességeit, együttműködjünk abban, hogy újraépíthessen egy egészséges, kapcsolatokra épülő, józan életet. Programjaink tervezésénél messzemenően figyelembe vesszük az egyéni igényeket és lehetőségeket. Alapvetően szolgáltatás-orientáltak vagyunk. Alapelvünk az emberi méltóság tiszteletben tartása, a rászorultak segítése és a titoktartás. Kívánság esetén anonimitást (névtelenséget) biztosítunk. A programokba kerülés önkéntes.

Szolgáltatások

Állapotfelmérés: Beszélgetés az aktuális problémákról, a kliens életének eddigi szakaszairól, szerhasználatáról, stb. Szükség esetén fizikai és laboratóriumi vizsgálatok. A pontos állapotfelmérés a további lépések megtervezéséhez feltétlenül szükséges.

Elterelés: A hazánkban, érvényben lévő törvényi szabályozás értelmében a csekély mennyiségben elkövetett kábítószerrel való visszaélés vétsége esetén a büntetőügyben eljáró hatóság 6 hónapos kezelést rendelhet el. Ebben az esetben Ambulanciánk a hozzánk forduló szerhasználók állapotfelmérését követően az alábbi kezelési formákat tudják megajánlani:

  • kábítószer-függőséget gyógyító kezelés
  • kábítószer-használatot kezelő ellátás
  • megelőző-felvilágosító szolgáltatás (csoportban is).

Tanácsadás/Motivációs interjú: Szerencsés esetben már akkor megtörténhet az első találkozás, amikor még nincs komoly baj. Ilyenkor 1-2 beszélgetés, tanácsadás, a veszélyek ismertetése is hozhat eredményt. A terápiák lényeges része a motiváció felkeltése, éberen tartása. A korai kezelésbe-vétel hatékony eszköze lehet a szerhasználattal kapcsolatos problémák ellátásának.

Konzultáció Az addiktológiai konzultáció komplex ellátást jelent, melynek során a szakember a kliens szociális, egészségi, pszichés állapotát, szerhasználati szokásait figyelembe véve egyéni kezelési tervet dolgoz ki és a szakmai team más tagjaival (pszichiáterekkel, pszichológusokkal, szociális munkásokkal) egyeztetve, egyéni, vagy szükség esetén csoportos kezelési formát javasol.

Intenzív ambuláns egyéni terápia: Pszichoterápiás módszerek és gyakran gyógyszeres terápiák ötvözése, hetente legalább 1 alkalommal. A legkülönfélébb függőségek, a szerhasználat következményeként, vagy attól függetlenül kialakuló pszichés (lelki) problémák kezelésében tudunk segítséget nyújtani.

Családterápia/Párterápia: A függőség családi betegség, mely a család minden tagját érinti valamiképpen. Legtöbbször minden tagja szenved. Ezek a terápiák a rendszerszemlélet alapelvei alapján, nem csupán a használót, hanem a pár másik tagját, vagy az egész családot, mint rendszert támogatja a megoldás felé vezető úton.

Szociális munka A kezelésbe jelentkező szerhasználók gyakran nem rendelkeznek kellő információkkal a szociális ellátórendszer működéséről. Szociális munkatársaink feladata, hogy ezekről az ellátási formákról informálják a hozzánk fordulót, motiválják a kezelési formák igénybevételére, adott esetben delegálják őket más ellátó helyre, illetve az állapotfelmérés során a szociális szempontú adatfelvétel is megtörténjen.

Detoxifikáció: Fizikai függőséget is kialakító szereknél szükséges gyógyszeres kezelés.

Fenntartó kezelés: A fizikai függőséget is kialakító szereknél szükséges, gyakran több éves kezelést jelenthet. A metadon és suboxone programok lényege, hogy heroinfüggők orvosi indikáció alapján kapnak gyógyszert, ami szintetikus ópiát-származék, és szintén elsősorban a mü-receptoron kötődik (mint a heroin). Ezzel kiváltja a heroin hatásait, annak euforizáló és „kábító” hatásai nélkül, így a kliens produktív életvitelre lesz képes.

Delegálás: Az állapotfelmérést követően a szakmai stáb a kliens aktuális állapotának megfelelően javasolja azt az ellátási formát, amit a szerhasználó szomatikus, pszichés és addiktológiai állapota indokol. Ez azt jelenti, hogy adott esetben szűrésekre, alacsonyküszöbű szolgáltatásokba, rehabilitációs otthonokba vagy más egészségügyi, illetve szociális intézménybe irányítjuk a klienst.

Szakembereink

Dr. Szemelyácz János intézetvezető főorvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus az INDIT Közalapítvány szakmai vezetője

Kárpáti Tamás klinikai szakpszichológus, szakmai vezető

Dr. Widder Szilvia pszichiáter, pár és családterapeuta

Dombrádi Zita szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns

Draksler Zita szociális asszisztens

Jakab Júlia klinikai szakpszichológus

Susenka Eszter klinikai szakpszichológus

Hegedűs Attila pszichológus, pár és családterapeuta

Szakembereinkhez telefonon történő időpontegyeztetéssel, valamint személyes megjelenés útján fordulhatnak.

Munkatársaink

Dr. Sárkány Antal jogász

Bíró Szabolcs pályázatíró, forrásszervező

Kiss Irina pályázatíró, forrásszervező

Bokor Éva adminisztrátor

Csapi Tiborné gazdasági vezető

Kádas Erzsébet könyvelő

Csapi Patrik pénzügyi-számviteli elemző közgazdász

Elérhetőség

Cím: 7623 Pécs, Szendrey J. u.6. Telefon: +36 72 315-083 Fax: +36 72 332-600 E-mail: drogambulancia@indit.hu

Ügyfélfogadás:

előzetes bejelentkezés (telefon/személyes) hétfő-péntek: 8-15 óráig