“Füge” Devianciaprevenciós Központ

“Füge” Devianciaprevenciós Központ

Az INDIT Közalapítvány „Füge” Devianciaprevenciós Program tevékenységei, bemutatás

A pályázatban bemutatott iskolai színtéren megvalósítani kívánt prevenciós, egészségfejlesztő program az INDIT Közalapítvány „FÜGE” Deviancia Prevenciós Program, Egészségfejlesztő, Életmód Tanácsadó Munkacsoportjának a programja. Az addiktológiai problémák és azzal összefüggésben lévő szociális- és mentálhigiénés kihívások, devianciák, viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzéséhez kapcsolódó programra. A „FÜGE” Munkacsoport 2001. óta végzi prevenciós és egészségfejlesztő tevékenységét iskolai és közösségi színtereken, holisztikus és univerzális prevenció és egészségfejlesztés szemlélete mentén. Közvetlen célcsoportjai: diákok (7.-12. osztály diákjai), szülők, pedagógusok.

Elsődleges módszertani eszköze az egészségfejlesztő, szemléletformáló csoportok tartása a célcsoport igényeit figyelembe vevő módon, témafelvetései figyelembe vételével, az aktuális helyzethez alkalmazkodó beavatkozást kialakítva, amelyben fő szempont az interaktivitás, az általános emberi értékek megmutatása a csoportvezetők személyes példáján keresztül. A szemléletváltás keretein belül a pozitív értékekre fókuszáló, nem a negatív példán keresztül ható program. Rövid távú cél a diákok hiteles információkon alapuló ismeretbővülése addiktológiai problémák területéről. Valamint a diákok asszertív kommunikációval, problémamegoldással és döntéshozatallal kapcsolatos hiteles információkon alapuló ismeretei és készségei növekednek.

Eddigi tapasztalataink és az országos kutatások eredményei alapján mind az általános iskola felső tagozatában, mind a középiskolai korosztályban kiemelkedően magas arányban jelenik meg a dohányzó, alkohol, drog- és más addikciókban szenvedő, illetve élettani krízisekkel nehezen megküzdő személy. A csoportok tematikája ezeket a témákat öleli fel.

A serdülőkkel való munkában kiemelt terület az agresszió és konfliktuskezelés, az elfogadásra, toleranciára való nevelés. A csoportfoglalkozások során a reális énkép erősödése, az egészséges önbizalom kialakulása, a nemet mondás képességének fejlődése várható, amely a társadalmilag elfogadott értékeket tartva szem előtt, segíti a kamasz gyerekeket a helyes értékítéletben és a társadalomba való helyes integrációban.

Cél továbbá egy aktív kapcsolat létrehozása az oktatási intézmények, esetlegesen közösségi színterek, valamint a segítő intézmények között. Fontos továbbá észrevenni és észrevetetni azokat, akik az életvezetésükben súlyosan elakadva élnek, sok esetben tudatmódosító szereket és más szenvedélyt keltő módozatokat vagy pszichés és szomatikus megbetegedéseket „alkalmaznak” a lelki „jóllétük, komfortjuk” megteremtésére. Őket időben észrevéve, a segítő intézményekkel szoros kapcsolatban léve, kézből kézbe delegálja a program az életükön változtatni szándékozókat.

A középtávú cél, a diákok pszichoaktív szerhasználatra, illetve problémás viselkedés repertoárra vonatkozó elutasító attitűdjei felerősödnek. Problémás szerhasználat, problémaviselkedés előfordulásának csökkenése.

A hosszú távú cél a fiatalok körében az egészséges-, függőségektől mentes, józan életmód iránti elköteleződés növekszik. A fiatalok körében a különböző addiktológiai problémák előfordulása mérséklődik. (lásd még: Szakmai program/Logikai modell)

A program szakmai stábja:

A szakmai team létrejötte a multidiszciplinaritás, multiprofesszionalitás elvén alapul, amely azt jelenti, hogy a team tagjai a szociális ellátás különféle területéről érkezve, különböző szemléleteket ötvözve állandó dinamikában, fejlődésben tartják a stábot azzal, hogy a szemléletüket összehangolva, információt cserélve tanítják, fejlesztik egymást.

A „Füge” Devianciaprevenciós Munkacsoport tagjai elkötelezett hívei a probléma-viselkedés, közöttük az addikciók széles spektrumának a megelőzésének. Etikailag magas színvonalon, értékrendszerükben stabilan, világlátásukban kiszélesedetten működnek, a multidiszciplinaritás, és multiprofesszionalitás jegyében. Mindannyian fontosnak tartják azt az alapvetést, hogy a problémaviselkedés, közöttük a deviáns viselkedések a kockázati és védőtényezők harcából alakul ki.

A program összefoglalója:

A „Füge” Devianciaprevenciós Programja az INDIT Közalapítvány 6 tanórás, alkalmanként 3x45perces beavatkozásokat igénylő egészségfejlesztési és devianciaprevenciós programja, amely egy adott közoktatási intézmény tanulóival tart interaktív csoportfoglalkozásokat. Emellett 4x45 percben interaktív előadások formájában dolgozik az adott iskolában dolgozó pedagógusokkal, valamint 4x45 percben az iskolában tanuló diákok szüleivel. Az adott iskola által kijelölt osztályokkal dolgozunk, vegyes csoportokban. A program elsődleges célja az addiktológiai problémák és azzal összefüggésben lévő szociális- és mentálhigiénés kihívások, viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése. A „Füge” programja során a diákok asszertív kommunikációval, problémamegoldással és döntéshozatallal kapcsolatos hiteles információkon alapuló ismeretei és készségei növekednek. Közösségeikben pozitív mintákat találva jobb szerepazonosulásra képesek. Növekszik a probléma-megoldó képességük, nő a toleranciájuk, és a program során sok, a gyakorlatban is jól alkalmazható segítséget kapnak.

Alkalmazott technikák:

interaktív prevenciós játékok, strukturált gyakorlatok, órai megbeszélés, kiscsoportos megbeszélés, vita

Elvárt eredmények:

Rövidtávon:

- a diákok hiteles információkon alapuló ismeretbővülése addiktológiai problémák területéről

- a diákok asszertív kommunikációval, problémamegoldással és döntéshozatallal kapcsolatos hiteles információkon alapuló ismeretei és készségei növekednek

Középtávon:

- a diákok pszichoaktív szerhasználatra, illetve problémás viselkedés repertoárra vonatkozó elutasító attitűdjei felerősödnek

- problémás szerhasználat, problémaviselkedés előfordulásának csökkenése

Hosszútávon:

- a fiatalok körében az egészséges-, függőségektől mentes, józan életmód iránti elköteleződés növekszik

- a fiatalok körében a különböző addiktológiai problémák előfordulása mérséklődik

 

Megvalósítás

Diákokra vonatkozó prevenciós beavatkozás: 2x3 tanóra interaktív csoportmunka

A kérdőívek kitöltetése (adatgyűjtés) a csoportvezető feladata, amely a program értékelését is tartalmazza, amelynek általános eredményét a program végén az iskolák pedagógusainak rendelkezésére bocsátjuk. Az „elő-tesztet” az első csoportfoglalkozás elején tölteti ki a diákokkal, az utóteszt kitöltése pedig az utolsó alkalom végén történik.

Módszerek: interaktív prevenciós játékok, órai megbeszélés, kiscsoportos megbeszélés, vita, facilitáció, „képessétevés-empowerment”

A csoport létszáma: 20 fő osztálylétszám fölött csoportbontás történik. A csoportbontásnak szakmai szempontjai vannak, amely a résztvevők érdekeit szolgálja. A benne dolgozó kollégák párhuzamos csoportokat tartanak, tehát, ha egy osztályt bontani kell, akkor az osztály második fele egy másik párossal, ugyanazzal a tartalommal szintén dolgozni fog.

Pedagógusokra (pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem:

Időtartam: 4 tanóra (4x45 perc)

Módszertan: interaktív előadás

Szülőkre irányuló programelem:

Időtartam: 4 tanóra (4x45 perc)

Módszertan: interaktív előadás

A megvalósítás infrastrukturális szükségletei:

 - átlagos osztályterem, ahol a legfeljebb 20fő résztvevő, és két fő csoportvezető kényelmesen elfér, ennek bútorzata (székek, asztalok) nem rögzített, a székek körberakhatóak.

 

Munkatársak

 

Dombrádi Zita, szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns

Fehér Katinka, szociális munkás, addiktológiai konzultáns

Tóth Judit, szociális munkás

Vlasicsné Boncz Krisztina, szociális munkás

Kollár Anna, pszichológus

Szabó András, szociológus

Gergál Tímea, szociális munkás, szupervízor

Propszt Emma, szociális munkás

Kovács András, szociális munkás

Tolnay-Róth Balázs Bence, szociális munkás

 

Elérhetőség

„Füge” Deviancia-prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központ

7624 Pécs, Hungária u. 5.
tel./fax: +36 (72) 515-260

e-mail: fuge@indit.hu