EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as projekt

EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as projekt

 

A kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT Közalapítvány)

A projekt címe: Az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése

A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.3-17-2017-00008

Támogatás összege: 64 478 014- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 29.

A projekt tartalmának bemutatása

Jelen kérelem segítségével az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működtetett, országos ellátási területtel rendelkező, 24 férőhelyes szenvedélybetegek rehabilitációjával és reintegrációjával foglalkozó Rehabilitációs Otthonát kívánjuk korszerűsíteni, illetve bővíteni.

A projekt keretén belül egy toldalék épület megépítésével megtörténhet az otthon épületének közösségi terekkel történő kibővítése, továbbá megvalósulhat az épület külső falazatának és lábazatának hőszigetelése, illetve külső nyílászáróinak cseréje. Ezeken kívül az intézményen belül lezajlanak a korábbi felázások okozta belső javítási munkálatok, megtörténik az épület környékén található közlekedő járdák felújítása és kibővítése, valamint a célcsoport számára nyújtott szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódóan eszközök beszerzése.

A korszerűsítés, fejlesztés fő célja a rehabilitációs otthonban lakó, a józanodás útját járó szenvedélybetegek ellátási körülményeinek, illetve a számukra nyújtott szolgáltatások minőségének és azok elérhetőségének javítása, amely változások hozzájárulhatnak a szenvedélybetegek minél sikeresebb rehabilitációjához, illetve társadalmi reintegrációjához.

A korszerűsítés másik célja az intézmény tetemes fűtésköltségének csökkentése, amely az intézmény működését hosszú távon is biztonságosabbá teszi.

További célunk, a Mérföldkő Egyesület Támogatott Lakhatásával (Pécs-Somogy) való együttműködéshez kapcsolódó szervezetfejlesztésnek köszönhetően, a rehabilitációs otthonban dolgozó szakemberek számára szakmai tanácsadáson, szakmai találkozók biztosításán keresztül a magasabb szintű munkavégzés feltételeinek biztosítása, szakmai támogatás nyújtása.


Sajtóközlemény

Megvalósult az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése 2020/08/17

2018. március 1. és 2020. február 29. között megvalósult a pécsi INDIT Közalapítvány EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as azonosító számú, „Az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése” című projektje 64,48 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A projekt keretén belül az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működtetett, országos ellátási területtel rendelkező, 24 férőhelyes szenvedélybetegek rehabilitációjával és reintegrációjával foglalkozó rehabilitációs otthonának korszerűsítésére, illetve bővítésére került sor.

Az INDIT Közalapítvány 21 éve foglalkozik szenvedélybetegek többszintű ellátásával a dél-dunántúli régióban. A közalapítvány által létrehozott egészségügyi és szociális ellátási formák (pl. alacsonyküszöbű és közösségi ellátások, nappali ellátások, addiktológiai ambulanciák, addiktológiai gondozók, bentlakásos rehabilitációs otthon) egy rendszeren belül, integrált módon működnek, ezáltal lehetővé téve a szenvedélybetegség, valamint az abból fakadó következményes problémák megoldásának komplex kezelését, a különböző szintek és szolgáltatások közötti átjárhatóságot, illetve az egyén igényeire szabott legmegfelelőbb szolgáltatás lehető legegyszerűbb elérését. A közalapítvány mindezek mellett kiemelt figyelmet fordít drogprevenciós és egészségfejlesztő tevékenységek megvalósítására is.

Jelen projekt keretén belül a Pécsváradon működő rehabilitációs otthon korszerűsítése és fejlesztése egy közösségi funkciókat betöltő kétszintes toldalék épület építéséből, a rehabilitációs otthon falazatának és lábazatának hőszigeteléséből, az épület külső homlokzatán található nyílászárók cseréjéből, kisebb belső javítási munkálatokból, az épület főbejáratánál található közlekedő járdák felújításából és kibővítéséből, valamint a célcsoport számára nyújtott szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzéséből tevődött össze.

A fejlesztés eredményeként, a magasabb színvonalú rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával, illetve a rászoruló személyek életminőségének és az ellátás feltételeinek javításával, a szenvedélybetegek mind sikeresebb reintegrációjának elősegítése valósult meg.

Sajtóközlemény letöltése