EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as projekt

EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as projekt

A kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT Közalapítvány) A projekt címe: Az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése A projekt azonosítószáma: EFOP-2.2.3-17-2017-00008 Támogatás összege: 64 478 014- Ft A támogatás mértéke: 100% A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 29.

A projekt tartalmának bemutatása

Jelen kérelem segítségével az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működtetett, országos ellátási területtel rendelkező, 24 férőhelyes szenvedélybetegek rehabilitációjával és reintegrációjával foglalkozó Rehabilitációs Otthonát kívánjuk korszerűsíteni, illetve bővíteni.

A projekt keretén belül egy toldalék épület megépítésével megtörténhet az otthon épületének közösségi terekkel történő kibővítése, továbbá megvalósulhat az épület külső falazatának és lábazatának hőszigetelése, illetve külső nyílászáróinak cseréje. Ezeken kívül az intézményen belül lezajlanak a korábbi felázások okozta belső javítási munkálatok, megtörténik az épület környékén található közlekedő járdák felújítása és kibővítése, valamint a célcsoport számára nyújtott szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódóan eszközök beszerzése.

A korszerűsítés, fejlesztés fő célja a rehabilitációs otthonban lakó, a józanodás útját járó szenvedélybetegek ellátási körülményeinek, illetve a számukra nyújtott szolgáltatások minőségének és azok elérhetőségének javítása, amely változások hozzájárulhatnak a szenvedélybetegek minél sikeresebb rehabilitációjához, illetve társadalmi reintegrációjához.

A korszerűsítés másik célja az intézmény tetemes fűtésköltségének csökkentése, amely az intézmény működését hosszú távon is biztonságosabbá teszi.

További célunk, a Mérföldkő Egyesület Támogatott Lakhatásával (Pécs-Somogy) való együttműködéshez kapcsolódó szervezetfejlesztésnek köszönhetően, a rehabilitációs otthonban dolgozó szakemberek számára szakmai tanácsadáson, szakmai találkozók biztosításán keresztül a magasabb szintű munkavégzés feltételeinek biztosítása, szakmai támogatás nyújtása.