„Változóház” Rehabilitációs Otthon

„Változóház” Rehabilitációs Otthon

 A „Változóház" programja :

Minnesota-modell Terápiás  Közösségben A Terápiás  Közösség  formai  megjelenés, tartalma, filozófiája a Minnesota - modell  szerint. A  „Minnesota-modell”  a  Névtelen  12  lépéses  programokat ajánlja,  különböző  foglalkozásokkal  a  szenvedélybetegség  természetét  elemzi, valamint   az  egyetemes  emberi  értékek  megértésére, megérzésére  törekszik.  (spiritus contra spiritum ; C.G.Jung) Komplex,  multidiszciplináris  megközelítés :
  •  edukatív : előadások, filmvetítések a szenvedélybetegség bio-pszicho-szociális természetéről, a függőség biokémiája.
  •  analitikus : pszichologiai tesztek segítségével a helyes én - kép ösztönzése.
  •  kreatív : különböző, kézügyességet, esztétikai érzékeket előhívó tevékenységek. (festészet, nemezelés, bútorkészítés stb.)
  •  humanisztikus : A személy méltósága a legfőbb érték! A közösség tagjai aktív szerepet játszanak az őket érintő valamennyi   kérdésben.
  • behavior (viselkedés) : A közösség biztonságát a keretek betartása adja,  a személynek alkalmazkodnia kell a szabályokhoz. A verbális és  non-verbális kommunikáció normalizálása. Asszertívitás.
A  Terápiás  Közösség, erősen  struktúrált, a  24  órát  percnyi  pontossággal  beosztó  csoport, amelyben  a  kereteket, a  mindenkori  lakók  készségei, képességei, reakciói  szerint  dinamikusan  változtatjuk. A  program  célja, az  absztinens,  életkornak  megfelelő  polgári  beilleszkedés, tanköteles  fiatalok  esetében  természetesen  az  iskolák  befejezése, felnőtt  korúak  esetében  az  önfenntartó  kiegyensúlyozott  életvezetés  kialakítása  és  megtartása.

2018. november  elsejétől,  a Változóház  Rehabilitációs  Otthon 18  évnél  fiatalabbak számára  ( öt  leány, és öt  fiú )   férőhellyel bővült. A  fiatal korúak   túlnyomórészt  a felnőttekkel  együtt  vesznek részt  a  Terápiás Közösség  életében, amelynek  jelentős haszna, hogy  az idősebbek  által megosztott  tragikus  élettörténetek, amelyeket  a függőség  okozott  mély nyomot  hagynak  a fiatalokban.   A  Változóház többgenerációs  addiktológiai  Terápiás Közösség.      

A terápia  során  a  keretek  tartásáért   a  segítő  személyzet  felel, akik  a  „Változóház" közvetlen, mindennapi  gyakorlatában, maguk  is  „ex – függők", évekkel  ezelőtt, maguk  is  a „Változóház" gondozottjai  voltak, majd  a polgári  önfenntartó, absztinens  életmód  megtapasztalása  után  váltak  segítővé.

A bentlakásos gondozás szerves része a Névtelen 12 Lépéses önsegítő közösségekben józanodókkal történő találkozás, beszélgetések és egyéb események keretében, hiteles képet mutatva, hogy a felépülés lehetséges, elérhető az absztinens   kiegyensúlyozott életvezetés állapota.

A „Változóház" Rehabilitációs Otthon 2000. január óta alkalmazza a teljes absztinenciára alapuló módszerét :
A gondozás során nincs  hangulatmódosító  gyógyszer, nézetünk  szerint, függőséget  függőséget  okozó  szerrel, tevékenységgel  nem  lehet  gyógyítani.

Immediate FlowA  Változóház  törekszik  a  Minnesota - modell  eredeti, Hazeldeni örökségének megtartására. (Minnesota-modell)

Jelentkezés telefonon:

A   „Változóház" Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona, telefonon várja jelentkezőit (+36 72 465-307) A felvételi beszélgetés során, a felépülési programmal kapcsolatban minden kérdésre válaszolunk.

Amennyiben a jelentkező által elmondottakból érződik az őszinte leszokás vágya, akár azonnal felvételt nyerhet.
A programunk kizárólag önkéntes,  intézményünkben nincs térítési díj!  

Félutas - ház :

A „Változóház" Rehabilitációs Otthon különálló része Pécsváradon, amely a terápiát sikeresen befejezők részére nyújt védett lakhatást, a teljesen önálló életkezdésig.
Kapcsolat

Programvezető: Kovács Attila
Cím: Pécsvárad, Erzsébeti út 1.
Telefon: +36 72 465-307
email: valtozohaz@gmail.com
valtozohaz@t-online.hu


Jelentkezés: E-mailben, vagy telefonon.