Addiktológiai Ambulancia – Kaposvár

Addiktológiai Ambulancia – Kaposvár

Filozófiánk:

Szenvedélybetegek és hozzátartozóik, alkohol- és egyéb problémás szerhasználók, viselkedéses függőségekkel (pl. játékszenvedély, evészavarok, internetfüggőség, stb.) élő egyének és családjaik számára igyekszünk lehetőséget biztosítani a változtatásra. Szemléletünk a józanságon túl a felépülést célozza meg, mely a teljes élet reményét nyújtja a függők számára. Az egyéni igényekre és megküzdési képességekre építve segítjük a klienseket új alapokra helyezni kapcsolataikat és egészségesebb működésmódokat kialakítani. Intézetünk egy integrált rendszer részeként kapcsolatban van számos egyéb olyan kezelőhellyel, melyek az előrehaladó és krónikus betegség különböző fázisaiban a legoptimálisabban segítik a személyeket életük átformálásában.

Programjaink:

Egyéni ambuláns, pár-, család-, és csoportos terápiás formában elérhetőek vagyunk minden érintett számára. Ellátásunk a társadalombiztosítás által finanszírozott, az egyén számára ingyenes.

Állapotfelmérés:  Beszélgetés az aktuális problémákról, a kliens életének eddigi szakaszairól, szerhasználatáról, stb. Szükség esetén testi és laboratóriumi vizsgálatok. A pontos állapotfelmérés a további lépések megtervezéséhez feltétlenül szükséges.

Tanácsadás/Motivációs interjú: Szerencsés esetben már akkor megtörténhet az első találkozás, amikor még nincs komoly baj. Ilyenkor 1-2 beszélgetés, tanácsadás, a veszélyek ismertetése is hozhat eredményt. A terápiák lényeges része a motiváció felkeltése, éberen tartása. A korai kezelésbe-vétel hatékony eszköze lehet a szerhasználattal kapcsolatos problémák kezelésének.

Detoxifikáció: Fizikai függőséget is kialakító szereknél szükséges gyógyszeres kezelés.

Intenzív ambuláns terápia: Pszichoterápiás módszerek és gyakran gyógyszeres terápiák ötvözése, hetente legalább 1 alkalommal. A legkülönfélébb függőségek, a szerhasználat következményeként, vagy attól függetlenül kialakuló pszichés (lelki) problémák kezelésében tudunk segítséget nyújtani.

Elterelés: A hazánkban érvényben lévő törvényi szabályozás értelmében a csekély mennyiségben elkövetett kábítószerrel való visszaélés vétsége esetén az ügyészség 6 hónapos kezelést rendelhet el.

Ambulanciánk a hozzánk forduló szerhasználók állapotfelmérését követően az alábbi kezelési formákat tudják megajánlani: • kábítószer-függőséget gyógyító kezelés • kábítószer-használatot kezelő ellátás • megelőző-felvilágosító szolgáltatás (csoportban is).

Családterápia: A szenvedélybetegségek hátterében az esetek többségében családi terheltség, családi konfliktusok állnak, ezért a probléma kezelése ezen a színtéren is hatékony lehet. Elsősorban fiatalkorú szerhasználók esetében tartjuk indokoltnak az egész család bevonását a kezelésbe.

Szociális munka: A kezelésbe jelentkező szerhasználók gyakran nem rendelkeznek kellő információkkal a szociális ellátórendszer működéséről. Szociális munkatársaink feladata, hogy ezekről az ellátási formákról informálják a hozzánk fordulót, motiválják a kezelési formák igénybevételére, adott esetben delegálják más ellátó helyre, illetve az állapotfelmérés során a szociális szempontú adatfelvétel is megtörténjen.

Delegálás: Az állapotfelmérést követően a szakmai stáb a kliens aktuális állapotának megfelelően javasolja azt az ellátási formát, amit a szerhasználó szomatikus, pszichés és addiktológiai állapota indokol. Ez azt jelenti, hogy adott esetben szűrésekre, alacsonyküszöbű szolgáltatásokba, rehabilitációs központokba vagy más egészségügyi, illetve szociális intézménybe irányítjuk a klienst.

Konzultáció: Az addiktológiai konzultáció komplex ellátást jelent, melynek során a szakember a kliens szociális, egészségi, pszichés állapotát, szerhasználati szokásait figyelembe véve egyéni kezelési tervet dolgoz ki és a szakmai team más tagjaival (pszichiáterekkel, pszichológusokkal) egyeztetve, egyéni, vagy szükség esetén csoportos formában nyújt segítséget.

Munkatársak

Dr. Zsoldos Enikő

pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta, pszichodráma csoportvezető, az addiktológiai ambulancia és gondozó szakmai vezetője

Dr. Várszegi Csilla

pszichiáter szakorvos

Szendrő Gyula Ferencné Katalin

szociális munkás, addiktológiai konzultáns

„TÜKÖR” Somogy Megyei Drogambulancia és Kaposvár Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 

Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47.

Telefon: +36 82 511-634 Fax: +36 82 511-636 Email: tukor@indit.hu

Nyitvatartási idő: Hétfő-csütörtök: 8-16 óráig Péntek: 8-15 óráig