Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

Szenvedélybetegek közösségi ellátása
A közösségi ellátás, a kliensek lakókörnyezetben történő szociális és mentális gondozása, célja gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. Mint minden ember, a szenvedélybetegséggel küzdő kliens is természetes emberi kapcsolatainak kölcsönhatásaiban él, a közösségi alapú ellátás célja ezeknek a kölcsönhatásoknak a pozitív irányú eltolása. A közösségi ellátás másik fontos irányelve a rehabilitáció, amely aktív és alkotó társadalmi részvételre irányuló egészségügyi, pedagógiai és pszichoszociális rehabilitáció, ennek érdekében különösen hangsúlyos a kliensek mindennapi életviteléhez szükséges készségek fejlesztése. A közösségi ellátás munkamódszere a rendszerszemléletű családgondozás, mely épít a beteg aktív és felelős részvételére, a közösségi erőforrásokra, a természetes támogatók bevonására. A közösségi ellátásban nemcsak a szerhasználó (vagy egyéb addikcióban szenvedő) kliensek, hanem a családtagok elérése, segítése, megerősítése is feladatot jelent. A közösségi ellátás a kliens számára egyszerre biztosítja a szolgáltatások komplex körének igénybevehetőséget és a differenciált, egyénre szabott ellátást.

Bitplex 360

A közösségi ellátás az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
  • Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, erősítése, életvitel váltásának ösztönzése, a szerhasználat, illetve- függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése, a relapszus megelőzése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére.
  • Készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről.
  • Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.
Az ellátás igénybe vétele önkéntes és térítésmentes. A kapcsolat felvételének lehetséges helyei, módjai:
  • személyesen vagy telefonon a kapcsolattartás helyszínén,
  • háziorvos, iskolaorvos, üzemorvos közvetítésével,
  • pszichiáter, pszichiátriai osztály, gondozó által,
  • a szociális alap- és szakellátás közvetítésével,
  • oktatási-nevelési intézmények közvetítésével,
  • önsegítő és civil szervezetek közvetítésével,
  • családtagok, szomszédok, és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködők közvetítésével.
Elérhetőség
7400 Kaposvár, Béke u. 47. Telefonszám: +36 82 511-635 Mobil: +36 30 650-18-89 E-mail: nappali@indit.hu
Munkatársak
Kovács Gergely     intézményvezető Molnár Martina     közösségi gondozó Kárpáti Mária         közösségi gondozó Nyitvatartás: H-P: 8-16 óra Ügyfélfogadási idő: H-K-Sz: 9-15 óra Cs: 10-15 óra P: 9-14 óra