Konzultációk / Egészség fejlesztő programok

Konzultációk / Egészség fejlesztő programok

Univerzális(abb) prevenciós programok:

Az INDIT Közalapítvány iskolai egészségnapokon, diáknapokon, illetve egyéb tematikus, közösségi rendezvényeken megvalósuló egészségfejlesztő programjai

AL-TER prevenciós programok az egészségesebb közösségekért családokért, egyénekért

Célzott(abb): prevenciós programok:

A Drogprevenciós Munkacsoport párkapcsolati erőszak elleni fellépés körébe tartozó prevenciós programja

CSAT-PROJEKT az egészségesebb párkapcsolatokért

A Drogprevenciós Munkacsoport iskolai erőszak elleni fellépés körébe tartozó prevenciós programja

MIND-PROJEKT az egészségesebb, biztonságosabb iskolaközösségekért

Az INDIT Közalapítvány Alternatíva Ifjúsági Iroda egészségfejlesztő programja

ALTERNATÍVA KORTÁRS MŰHELY az edzettebb lelki egészségért

Az INDIT Közalapítvány egészségfejlesztő programja

MERT-PROJEKT az egészségesebb munkahelyi közösségekért

Az INDIT Közalapítvány
egészségfejlesztő prevenciós programja

SZÜLŐI FÓRUM

Az INDIT Közalapítvány humánerőforrást,
illetve intézményi működést támogató programja

Addiktológiai fókuszú esetmegbeszélő

Javallott prevenciós programok:

Az INDIT Közalapítvány javallott prevenciós programja

INDULATKEZELÉS KONZULTÁCIÓ Az egészségesebb, kiegyensúlyozottabb életvitelért

Az INDIT Közalapítvány javallott prevenciós programja

TÁRSFÜGGŐSÉG KONZULTÁCIÓ az egészségesebb kapcsolatokért

Az INDIT Közalapítvány javallott prevenciós programja

ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ az egészségesebb életvitelért

Mentálhigiénés konzultáció mérsékelt szorongással és stresszkezelési nehézséggel küzdőknek

MENTÁLHIGIÉNÉS KONZULTÁCIÓ