Konzultációk / Egészség fejlesztő programok

Konzultációk / Egészség fejlesztő programok

Univerzális(abb) prevenciós programok:

AL-TER prevenciós programok az egészségesebb közösségekért családokért, egyénekért

Az INDIT Közalapítvány iskolai egészségnapokon, diáknapokon, illetve egyéb tematikus, közösségi rendezvényeken megvalósuló egészségfejlesztő programjai

Célzott(abb): prevenciós programok:

CSAT-PROJEKT az egészségesebb párkapcsolatokért

A Drogprevenciós Munkacsoport párkapcsolati erőszak elleni fellépés körébe tartozó prevenciós programja

MIND-PROJEKT az egészségesebb, biztonságosabb iskolaközösségekért

a Drogprevenciós Munkacsoport iskolai erőszak elleni fellépés körébe tartozó prevenciós programja

ALTERNATÍVA KORTÁRS MŰHELY az edzettebb lelki egészségért

Az INDIT Közalapítvány Alternatíva Ifjúsági Iroda egészségfejlesztő programja

MERT-PROJEKT az egészségesebb munkahelyi közösségekért

az INDIT Közalapítvány egészségfejlesztő programja

Javallott prevenciós programok:

INDULATKEZELÉS KONZULTÁCIÓ Az egészségesebb, kiegyensúlyozottabb életvitelért

Az INDIT Közalapítvány javallott prevenciós programja

TÁRSFÜGGŐSÉG KONZULTÁCIÓ az egészségesebb kapcsolatokért

Az INDIT Közalapítvány javallott prevenciós programja

ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ az egészségesebb életvitelért

Az INDIT Közalapítvány javallott prevenciós programja

MENTÁLHIGIÉNÉS KONZULTÁCIÓ

Mentálhigiénés konzultáció mérsékelt szorongással és stresszkezelési nehézséggel küzdőknek