EFOP-1.8.7-16-2017-00012-ES PROJEKT

EFOP-1.8.7-16-2017-00012-ES PROJEKT

 

Megvalósult az INDIT Közalapítvány egészségfejlesztő és prevenciós programja


A kedvezményezett neve: INDIT Közalapítvány

A projekt címe: A szenvedélybetegség kialakulásának megelőzése érdekében prevenciós és szemléletformáló programsorozat megvalósítása Baranya és Somogy megyében

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.7-16-2017-00012

Támogatás összege: 81 526 878- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023. március 31.

A kedvezményezett neve: INDIT Közalapítvány

A projekt címe: A szenvedélybetegség kialakulásának megelőzése érdekében prevenciós és szemléletformáló programsorozat megvalósítása Baranya és Somogy megyében

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.7-16-2017-00012

Támogatás összege: 81 526 878- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 31.

A megvalósult projekt tartalmának bemutatása:
A támogatás segítségével megvalósított projekt elsődlegesen a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzését és negatív hatásainak mérséklését kívánta elősegíteni. A projekt tevékenységei a szenvedélybetegség okozta egyéni, családi és közösségi problémák megfelelő kezelésére, illetve a problémák kialakulásának megelőzésére irányultak. Az elnyert támogatás segítségével megvalósított komplex tevékenységsorozat 39 különböző típusú programelemből tevődött össze. A projekt megvalósítása során a veszélyeztetett fiatalok számára lebonyolított programokon túl kiemelt figyelem irányult a családok, a nevelő környezet, illetve a szakemberek közvetlen elérésére is. Az objektív prevenciós információk átadásán és a szükséges készségek fejlesztésén túl a különböző programelemeken részt vevő célcsoportok egészségtudatosabb szemléletmódot is elsajátíthattak. A projekt nagy hangsúlyt fektetett a szenvedélybetegség kapcsán közvetlen vagy közvetett módon érintett szervezetekkel, intézményekkel történő kapcsolatok építésre, megerősítésére is.

A támogatás segítségével megvalósult tevékenységsorozat elsősorban csoportfoglalkozásokból, workshopokból, tréningekből és egészségpromóciós napokból állt össze. A különböző szakmai tevékenységeket a közel 25 éve szenvedélybetegségek okozta problémák kezelésével és azok megelőzésével foglalkozó INDIT Közalapítvány szakemberei valósították meg. A programelemek megvalósítására 2019. szeptember 1. és 2023. március 31. között került sor Baranya és Somogy megye 34 különböző településén. A projekt ideje alatt a programok megvalósítását lehetővé tevő kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére is sor került, továbbá a támogatás segítségével a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését célzó információs kiadványok is készültek.

A projekt eredményeként 1 136 db szakmai tevékenység (pl. csoportfoglalkozás, workshop, tréning) valósult meg, ezek során összesen 6 914 főt sikerült személyesen elérni. A projekt során elért személyes kontaktszám 13 147 kontakt.


Elért műszaki-szakmai eredmények:

1. Információnyújtáson alapuló programok kialakításával és megvalósításával elért személyek száma: 297 fő (vállalt eredmény: 200 fő)

2. A szülők és a család bevonásával megvalósuló, a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok száma: 50 alkalom (vállalt eredmény: 50 alkalom)

3. Célzott, javallott speciális programok - az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok száma: 233 alkalom (vállalt eredmény: 214 alkalom)

4. Kialakított területi együttműködések száma: 11 db (vállalt eredmény: 8 db)

5. Létrehozott helyi akciótervek száma: 3 db (vállalt eredmény: 3 db)

Teljesített monitoring mutató:

1. Az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokon részt vevő személyek száma: 2.064 fő (vállalt mutató: 981 fő)

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A helyi célcsoport igényeinek megfelelve, a felhívás céljaihoz illeszkedve 24 hónapos projektünk célja olyan tevékenységek megvalósítása, amelyek jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a szenvedélybetegség okozta egyéni, családi és közösségi problémák kialakulásának megelőzéséhez. A cél elérése érdekében a veszélyeztetett fiatalok számára lebonyolítandó – körükben a védő tényezőket megerősítő – programokon túl kiemelt figyelmet fordítunk a családok, a nevelő környezet, illetve a szakemberek közvetlen elérésére is.

Az objektív prevenciós információk átadásán, illetve a szükséges készségek fejlesztésén túl olyan szemléletmódot is átadunk, amely a mindennapokba beépülve elősegíti az egészségtudatos gondolkodás és magatartásformák kialakulását, ezáltal hosszú távon is hozzájárul a szenvedélybetegség – és az ahhoz társuló egyéb deviáns viselkedési formák – kialakulásának megelőzéséhez.

A fentieken kívül nagy hangsúlyt fektetünk a szenvedélybetegség kapcsán közvetlen vagy közvetett módon érintett szervezetek, intézmények együttműködésének összehangolására, megerősítésére is.

A támogatás segítségével megvalósítani kívánt komplex tevékenység sorozat (38 különböző szakmai tevékenység a szakmai tervben részletezettek szerint):
- a célzott prevenció számára fontos célcsoportok jelentős részét eléri (veszélyeztetett fiatalok, szülők, nevelőszülők, szakemberek, stb.),
- módszertanilag széles spektrumon mozog (szakmai workshopoktól kezdve a tematikus csoportokon át egészen az alternatív szabadidős programokig),
- földrajzi értelemben is több területre koncentrál (Dél-Dunántúli régió, azon belül Baranya megye –Pécsi, Komlói, Sellyei járás (komplex programmal fejlesztendő járás)-, illetve Somogy megye - Kaposvári járás (kedvezményezett járás)).