EFOP-1.10.2-17-2017-00006-os projekt

EFOP-1.10.2-17-2017-00006-os projekt

A kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa
A projekt címe: Humánerőforrás-fejlesztés az INDIT Közalapítvány addiktológiai járóbeteg-szakellátó intézményeiben
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.10.2-17-2017-00006
Támogatás összege: 30 012 350- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. május 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT Közalapítvány) közel 20 éve foglalkozik szenvedélybetegek egészségügyi és szociális ellátásával integrált terápiás rendszerébe tartozó intézményeiben (Pécsett, Kaposváron és Komlón). Célunk a szenvedélybetegségek, valamint a következményes problémák komplex kezelése, az egyén igényeire szabott legmegfelelőbb szolgáltatás nyújtása.

A jelen projekt keretén belül megvalósuló humánerőforrás-fejlesztéssel közalapítványunk a szenvedélybeteg-ellátás hatékonyságához kíván hozzájárulni egyfelől pécsi Addiktológiai Ambulanciáján, másfelől a szintén Pécsett található KERT Addiktológiai Gondozóban. Addiktológiai járóbeteg-szakellátó intézményeink humánerőforrás-fejlesztését 2017. 06. 01. és 2019. 05. 31. között (24 hónap) valósítjuk meg intézményi létszámbővítés (1 fő új felnőtt klinikai szakpszichológus), illetve intézményen belüli új munkakörben történő foglalkoztatás (1 fő pszichiáter-pszichoterapeuta) segítségével. A 24 hónapos támogatott foglalkoztatást minimum 24 hónapos önerőből megvalósuló továbbfoglalkoztatás követi.