“Egyenlítő” Addiktológiai Alacsonyküszöbű és Közösségi Szolgálat

“Egyenlítő” Addiktológiai Alacsonyküszöbű és Közösségi Szolgálat

Az INDIT Közalapítvány legfiatalabb intézménye, amely egy alacsonyküszöbű és közösségi addiktológiai egység Komló városában. A program célja, hogy segítséget nyújtson mindazok számára, akik kapcsolatba kerülhetnek a szenvedélybetegség problémájával (ideértve: drog és alkohol problémák, viselkedéses függőségek). A segítő szolgáltatásokat egyaránt igénybe vehetik addiktológiai problémákkal küzdő egyének, családok, illetve azok hozzátartozói. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás anonim módon vehető igénybe. Mindkét szolgáltatás ingyenes és önkéntes alapon kérhető. A munkatársak a közösségi ellátást igénylő klienst a közvetlen környezetében keresik fel, feltérképezve az egyén természetes segítő kapcsolatait, családi hátterét. A szolgáltatás a gondozást a kliens szükségleteire épülve, a klienssel együttműködve és a természetes támogatórendszerét bevonva nyújtja. A szolgáltatás az igénybevevő közreműködésével mozgósítja a szerhasználat következtében elvesztett kapcsolatokat és erőforrásokat, ezzel elősegítve az egyén beilleszkedését, visszailleszkedését a közösségbe. Továbbá hozzájuttatja a szenvedélybeteget és hozzátartozóit olyan új lehetőségekhez, közösségekhez, csoportokhoz, erőforrásokhoz, amelyek által képessé válnak saját sorsuk irányítására. A folyamat tehát egyénre szabottan, a családi és közösségi rendszerek figyelembe vételével valósul meg. A közösségi ellátás mobilitásának köszönhetően olyan településeket, lakóközösségeket is elérünk, ahol egyébként nem jutnának ellátáshoz az érintettek. Intézményünk a Komlói Járásban működik, az ebbe tartozó települések: Komló, Oroszló, Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Bodolyabér, Magyarhertelend, Mánfa, Hosszúhetény, Magyaregregy, Kárász, Szalatnak, Köblény, Vékény, Szászvár, Máza, Tófű, Hegyhátróc, Egyházaskozár, Bikal, Szárász.

Az „Egyenlítő” az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • információnyújtás (a droghasználat veszélyeiről, az egyes szerek hatásairól)
 • utcai megkereső munka
 • ártalomcsökkentés (a szerhasználat egyéni és társadalmi kockázatainak mérséklése)
 • krízisintervenció
 • egyéni konzultáció, segítő beszélgetés
 • családkonzultáció
 • szociális ügyintézés
 • iskolai prevenció
 • kortárssegítő képzés
 • közösségi programok
 • együttműködés más intézményekkel, delegálás

 

Nyitva tartás/ ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-16:00 Kedd: 08:00-16:00 Szerda: 08:00-16:00 Csütörtök: 08:00-18:00 Péntek: 08:00-16:00
Együttműködő partnereink:
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Munkatársak:
Ágoston Dorina: Szakmai egységvezető Berkes Anett Kitti: Szociális munkatárs Tolnay-Róth Balázs Bence: Szociális munkatárs Kovács András: Intézményvezető
Elérhetőségek:
E-mail: egyenlito7300@gmail.com Tel.: +36 30 988-21-84, +36 72 210-194, +36 30 624-88-37 Cím: 7624 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.