A rehabilitációs ellátás

Folytassuk egy kicsit a már korábban elkezdett felfelé tekingetést, és nézzük a médiában már nem egyszer bemutatott, nem ritkán a sajtó által megkérdőjelezett, direkt a függőségbe gabalyodott szehasználók számára kialakított rehabilitációs otthonokat. Mag

Folytassuk egy kicsit a már korábban elkezdett felfelé tekingetést, és nézzük a médiában már nem egyszer bemutatott, nem ritkán a sajtó által megkérdőjelezett, direkt a függőségbe gabalyodott szehasználók számára kialakított rehabilitációs otthonokat. Magyarországon a jelenleg kialakított addiktológiai ellátás úgynevezett „legmagasabb küszöbű” ellátási formái a hosszúterápiás rehabilitációs otthonok.

Az országban jelenleg működő 19 intézménybe a bekerülés önkéntes, a feltételek között ez a szempont az, amit minden otthon megkövetel. Az önkéntesség természetesen a terápia megkezdésekor még nem feltétlenül belülről jövő, szilárd elhatározás. Sokkal inkább több éves út, vagy mondjuk ki nyíltan tévutak egyfajta eszenciája. Sok függő megjárta már „Tolnát, Baranyát”, ismerik a hosszúterápiás otthonok tárházát, az elvárásokat, nem ritkán jobban, mint a szakemberek.

Egészségügyi és szociális intézményekről lévén szó, vannak alapkövetelmények ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse a bentlakásos kezelés ezen formáját, amelynek javasolt időtartama többnyire 1 év, de előfordul, hogy ez az idő akár 2 évre is hosszabbodik.

Tehát, a bekerülés általános feltételei:

 • TAJ kártya megléte
 • Hepatitis, HIV, TBC szűrések eredményeiről igazolás,
 • illetve az esetek többségében a detixifikáció (méregtelenítés, vagy ismertebb nevén a fizikai elvonás) megléte.

Mivel a szerhasználat során – tisztelet a kivételnek -, a törvénnyel való szembekerülés megtörténik, a kezelés során a szociális munka egyik területe a folyamatban lévő ügyek feltérképezése és a kezelésben álló szerfüggők segítése azok rendezésében. A rendőrségi ügyek között gondolni kell az úgynevezett megszerzéses bűnözéses esetekre is, vagyis nem feltétlenül elvetemült gazemberekről van szó, hanem többnyire inkább a függőségnek oly mértékben kiszolgáltatott beteg emberekről, akik a „napi adag” megszerzése érdekében loptak, csaltak, hazudtak… És hát függőkről lévén szó, nem ritka a lányok részéről a prostitúció, a szintén a napi adag megszerzése érdekében folytatott kereskedés, illetve a hazánkban illegális kábítószer birtoklás, tartás, megszerzés halmozódó problémája sem.

Megint csak az általánosságoknál maradva, elmondható, hogy az alábbi szakemberek vesznek részt a team-munkában:

 • pszichiáter
 • pszichológus
 • jogász
 • szociális munkás
 • addiktológiai konzultáns
 • lelkészek,
 • valamint végül, de nem utolsó sorban talpraállt szenvedélybetegek, akik a közösségben történő józanodás kiváló ismerői.

Az önsegítés szemléletének megjelenése a rehabilitációs otthonokban nem újkeletű jelenség, és elmondható, hogy évek óta erősödő tendenciát mutat. Elsősorban a Névtelen Alkoholisták (Alcoholics Anonymus – AA), és a hazánkban fiatalabb Névtelen Anyagosok (Narcotics Anonymus – NA), 12 lépéses programja az, amit már a terápia ideje alatt ajánlanak a józanság megtartása érdekében. Ez az a program, ami a szintén a rehabilitációhoz tartozó utógondozás és tisztán élés egyik alappillére lehet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy, aki nem jár az úgynevezett gyűlésekre (vagy meeting-ekre), az nem is józan, hiszen akárcsak a hit, a józanság mindennapos ápolása is belső folyamat. Gondoljunk csak akár a gyomorfekélyre. Ha valaki nem foglalkozik a számára ajánlott terápiás és jóindulatú javaslatokkal, valószínű, hogy a napi többszöri gyógyszer-bevétel ellenére is rosszulléttel fog ébredni és ismét a belgyógyászat kellemesnek egyáltalán nem nevezhető várótermében találja magát.

Bátran ajánlható kezelési forma a rehabilitáció, rengeteg hasznos szembesüléssel, támogató kritikával és ugyan kívülről meglehetősen keménynek tűnő, de a józan szeretet pillérein nyugvó programokkal. Mert elakadni mindig lehet. A tagadás, a programba kerüléskor, a motiválatlanság, az ellenállás a tisztulás során, a szembefordulás a barátokkal (vagy haverokkal), vagy éppen a családtagokkal – normális jelenségei a józanodásnak, a mámorból való ébredésnek. Ezért is fontos eleme a korábbi környezet bevonása a terápiába, ahol ez lehetséges. Szerencsére minden ember más, a magyarországi paletta is színesnek mondható, ezért az a sokféle függő, akiknek összegabalyodtak élete szálai a szerek egyszerűnek egyáltalán nem nevezhető világában, találhat személyiségének, szerválasztásának, szociális vagy elmebeli állapotának megfelelő formát, ha gyógyulni kíván.

A terápiás eszközök között is sokszínű a paletta:

 • színház- és/vagy zeneterápia,
 • családi csoportok,
 • párkapcsolati csoportok,
 • munkaterápia (akár kecskék békés legeltetése, akár kőhordás az új karám felépítése szolgálatában),
 • edukáció, a szerhasználat tudatos megélése érdekében,
 • önsegítő csoportok,
 • betegség-tudat kialakítása írásos, rajzos eszközökkel,
 • találkozás „kint” élő józanokkal,
 • a hitélet támogatása,
 • tanulás (oktatás-szerű, szakma megszerzésére irányuló),
 • főzés, mosás, takarítás és mindenféle olyan tevékenység, ami a „normális” emberek életében természetes és mindennapos dolog,
 • egyéni beszélgetések a program során a függő számára kijelölt szponzorral,
 • vagy akár bilincsek csörgetése egy pár napig, hogy a szer már ne is tűnjön annyira vonzó és a szabadság illúzióját keltő, „mindent ígérő és semmitől sem félő” megoldásnak.

Ezt közvetítik alapvetően a rehabilitációs otthonok, vagyis azt, hogy ugyan a szerhasználat magányos tevékenység, de a gyógyulásban a közösség, a közösségi terápia ereje átvihet olyan értékeket, amelyek akár a második csodát is segítenek megélni a függő életében: az újjászületést.

Az INDIT Közalapítvány szakmai irányításával jelenleg két rehabilitációs otthon működik Baranya megyében. (Az ország további intézetei elérhetőek awww.madrisz.hu wboldalon.)

A két rehabilitációs otthon címe és elérhetősége:
Pécsváradi “Változóház” Rehabilitációs Otthon
Szakmai vezető: Dr. Szemelyácz János
Program vezető: Kovács Attila
Cím: Pécsvárad, Erzsébeti út 1. Telefon: (72) 465-307
Felvételi beszélgetés:
minden csütörtökön a pécsi drogambulancián – Pécs, Szendrey J. u. 6.

Mérföldkő Egyesület Rehabilitációs Otthon
Az egyesület elnöke: Dr. Szemelyácz János, pszichiáter, addiktológus
A rehabilitációs otthon vezetője: Kiss András, szociális munkás
Szakmai stáb: 6 fő, szociális munkások, orvos, pszichiáter, több éve absztinens szenvedélybetegek
Jelentkezés: telefonon ill. személyesen: 72/498-791, ill. 30/530-49-93
Férőhely: 16 fő
Rehabilitáció időtartalma: 1 év
Nem: férfi-nő
Bekerülés feltétele: önkéntesség, motiváció
Beutalás: nem szükséges
Szolgáltatás térítése: maximum 18.000- Ft/hó (pozitív diszkrimináció szociális rászorultság esetén)
Felvételi: minden szerdán

Belány Viktória – szociálpedagógus, képzési koordinátor.