Köszöntő

Köszöntő

 

Az INDIT egy olyan addiktológiai szolgáltató rendszer, mely a megelőzéstől az értelmes szabadidős programokig, az elérő-, ártalomcsökkentő szolgáltatásoktól a rehabilitációig, reszocializációig terjedően kínál szolgáltatásokat, programokat intézményi- és szakmai háttérrel, stabil szakember-gárdával.

Az addiktológiai problémákat, a rossz szokásoktól a súlyos szenvedélybetegségekig - legyen szó akár kémiai-, akár viselkedéses addikciókról –, komplex megközelítésben kezeljük. Tudomásul vesszük, hogy ezek nem „csupán” testi és lelki károkkal járhatnak, ezért a beavatkozás során figyelnünk kell a családi és egzisztenciális környezetre, a munkára, a tanulásra, egyéb szociális kapcsolatokra is, és egy olyan új életforma kialakításának szükségességére, mely pozitív jövőképet, egészséges jól-létet, a problémákat megoldani-, vagy elfogadni képes új személyiséget alakít ki a felépülni-, változni vágyónál.

Rendszerünkben különböző terápiás szemléletek elegyét alkalmazzuk (pszichoszociális modell, rendszer-szemlélet, terápiás közösség, józan-kultúra, ártalomcsökkentés, medikális szemlélet stb.), melyek erősítik egymás hatását, sokszor újítólag hatnak.

Ugyanígy áll össze az INDIT szakembergárdája, mely számos professziót gyűjt össze (szociális munkások, szociológusok, pszichológusok, pszichiáterek, addiktológusok, családterapeuták, ápolók, szociálpolitikusok stb.) köztük számos területen tapasztalati szakértőkkel – akik saját felépülésük során szerezték terápiás ismereteiket.

Ugyanakkor az INDIT egy élő „organizmus”, mely folyamatosan változik a külső-belső környezeti hatások következményeként, melyben elsődleges számunkra a hozzánk segítségért fordulók igénye, elvárása. Az INDIT számos műhely, új kezdeményezés bázisa, de aktívak vagyunk a dialógusok-, kerekasztalok kezdeményezésében, hálózatok kialakításában, szervezésben is. Ugyanígy aktívak vagyunk a hazai szakmapolitikai rendszerekben.

A kliensek ellátása mellett alapvetőnek tartjuk a szakemberek felkészítését, elméleti és gyakorlati képzését, de a lakosság elérését, naprakész tájékoztatását is.

Az INDIT folyamatos, magas szintű működésének 3 legfontosabb alapértéke – mely nyitottá, elérhetővé és szolgáltatás-orientálttá, összességében értékteremtővé teszi - a kreativitás, a humanizmus és a szolidaritás.

És egy mottó útravalóul:
Próbálkozunk. Hibázunk. Nem baj! Próbáld újra! Hibázz újra! Hibázz kissebbet!
Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. (Samuel Beckett)

dr. Szemelyácz János,
pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta, az INDIT Közalapítvány Kuratóriumának elnöke