EFOP-1.8.7-16-2017-00012-ES PROJEKT

EFOP-1.8.7-16-2017-00012-ES PROJEKT

 

A kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán
Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT Közalapítvány)
A projekt címe: A szenvedélybetegség kialakulásának megelőzése érdekében prevenciós és szemléletformáló programsorozat megvalósítása Baranya és Somogy megyében
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.7-16-2017-00012
Támogatás összege: 81 526 878- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. augusztus 31.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A helyi célcsoport igényeinek megfelelve, a felhívás céljaihoz illeszkedve 24 hónapos projektünk célja olyan tevékenységek megvalósítása, amelyek jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a szenvedélybetegség okozta egyéni, családi és közösségi problémák kialakulásának megelőzéséhez. A cél elérése érdekében a veszélyeztetett fiatalok számára lebonyolítandó – körükben a védő tényezőket megerősítő – programokon túl kiemelt figyelmet fordítunk a családok, a nevelő környezet, illetve a szakemberek közvetlen elérésére is.
Az objektív prevenciós információk átadásán, illetve a szükséges készségek fejlesztésén túl olyan szemléletmódot is átadunk, amely a mindennapokba beépülve elősegíti az egészségtudatos gondolkodás és magatartásformák kialakulását, ezáltal hosszú távon is hozzájárul a szenvedélybetegség – és az ahhoz társuló egyéb deviáns viselkedési formák – kialakulásának megelőzéséhez.
A fentieken kívül nagy hangsúlyt fektetünk a szenvedélybetegség kapcsán közvetlen vagy közvetett módon érintett szervezetek, intézmények együttműködésének összehangolására, megerősítésére is.

A támogatás segítségével megvalósítani kívánt komplex tevékenység sorozat (38 különböző szakmai tevékenység a szakmai tervben részletezettek szerint):
- a célzott prevenció számára fontos célcsoportok jelentős részét eléri (veszélyeztetett fiatalok, szülők, nevelőszülők, szakemberek, stb.),
- módszertanilag széles spektrumon mozog (szakmai workshopoktól kezdve a tematikus csoportokon át egészen az alternatív szabadidős programokig),
- földrajzi értelemben is több területre koncentrál (Dél-Dunántúli régió, azon belül Baranya megye –Pécsi, Komlói, Sellyei járás (komplex programmal fejlesztendő járás)-, illetve Somogy megye - Kaposvári járás (kedvezményezett járás)).