Addiktológiai Ambulancia – Kaposvár

Addiktológiai Ambulancia – Kaposvár

Filozófiánk:

Szenvedélybetegek és hozzátartozóik, alkohol- és egyéb problémás szerhasználók, viselkedéses függőségekkel (pl. játékszenvedély, evészavarok, internetfüggőség, stb.) élő egyének és családjaik számára igyekszünk lehetőséget biztosítani a változtatásra. Szemléletünk a józanságon túl a felépülést célozza meg, mely a teljes élet reményét nyújtja a függők számára. Az egyéni igényekre és megküzdési képességekre építve segítjük a klienseket új alapokra helyezni kapcsolataikat és egészségesebb működésmódokat kialakítani. Intézetünk egy integrált rendszer részeként kapcsolatban van számos egyéb olyan kezelőhellyel, melyek az előrehaladó és krónikus betegség különböző fázisaiban a legoptimálisabban segítik a személyeket életük átformálásában.

Programjaink:

Egyéni ambuláns, pár-, család-, és csoportos terápiás formában elérhetőek vagyunk minden érintett számára.
Ellátásunk a társadalombiztosítás által finanszírozott, az egyén számára ingyenes.  

Állapotfelmérés:  Beszélgetés az aktuális problémákról, a kliens életének eddigi szakaszairól, szerhasználatáról, stb. Szükség esetén testi és laboratóriumi vizsgálatok. A pontos állapotfelmérés a további lépések megtervezéséhez feltétlenül szükséges.

Tanácsadás/Motivációs interjú: Szerencsés esetben már akkor megtörténhet az első találkozás, amikor még nincs komoly baj. Ilyenkor 1-2 beszélgetés, tanácsadás, a veszélyek ismertetése is hozhat eredményt. A terápiák lényeges része a motiváció felkeltése, éberen tartása. A korai kezelésbe-vétel hatékony eszköze lehet a szerhasználattal kapcsolatos problémák kezelésének.  

Detoxifikáció: Fizikai függőséget is kialakító szereknél szükséges gyógyszeres kezelés.

Intenzív ambuláns terápia: Pszichoterápiás módszerek és gyakran gyógyszeres terápiák ötvözése, hetente legalább 1 alkalommal. A legkülönfélébb függőségek, a szerhasználat következményeként, vagy attól függetlenül kialakuló pszichés (lelki) problémák kezelésében tudunk segítséget nyújtani.  

Elterelés: A hazánkban érvényben lévő törvényi szabályozás értelmében a csekély mennyiségben elkövetett kábítószerrel való visszaélés vétsége esetén az ügyészség 6 hónapos kezelést rendelhet el.

Ambulanciánk a hozzánk forduló szerhasználók állapotfelmérését követően az alábbi kezelési formákat tudják megajánlani:
• kábítószer-függőséget gyógyító kezelés
• kábítószer-használatot kezelő ellátás
• megelőző-felvilágosító szolgáltatás (csoportban is).

Családterápia: A szenvedélybetegségek hátterében az esetek többségében családi terheltség, családi konfliktusok állnak, ezért a probléma kezelése ezen a színtéren is hatékony lehet. Elsősorban fiatalkorú szerhasználók esetében tartjuk indokoltnak az egész család bevonását a kezelésbe.  

Szociális munka: A kezelésbe jelentkező szerhasználók gyakran nem rendelkeznek kellő információkkal a szociális ellátórendszer működéséről. Szociális munkatársaink feladata, hogy ezekről az ellátási formákról informálják a hozzánk fordulót, motiválják a kezelési formák igénybevételére, adott esetben delegálják más ellátó helyre, illetve az állapotfelmérés során a szociális szempontú adatfelvétel is megtörténjen.  

Delegálás: Az állapotfelmérést követően a szakmai stáb a kliens aktuális állapotának megfelelően javasolja azt az ellátási formát, amit a szerhasználó szomatikus, pszichés és addiktológiai állapota indokol. Ez azt jelenti, hogy adott esetben szűrésekre, alacsonyküszöbű szolgáltatásokba, rehabilitációs központokba vagy más egészségügyi, illetve szociális intézménybe irányítjuk a klienst.

Konzultáció: Az addiktológiai konzultáció komplex ellátást jelent, melynek során a szakember a kliens szociális, egészségi, pszichés állapotát, szerhasználati szokásait figyelembe véve egyéni kezelési tervet dolgoz ki és a szakmai team más tagjaival (pszichiáterekkel, pszichológusokkal) egyeztetve, egyéni, vagy szükség esetén csoportos formában nyújt segítséget.

 

 

 

Munkatársaink

Biacsi Ádám - pszichológus

Katona Éva - ifjúságsegítő, adminisztrátor

„TÜKÖR” Somogy Megyei Drogambulancia és
Kaposvár Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 

Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47.

Telefon: +36 82 511-634
Fax: +36 82 511-636
Email: tukor@indit.hu

Nyitvatartási idő:
Hétfő-csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-15 óráig