Beköszöntő

Beköszönő

A legális- és illegális pszichoaktív-szerek okozta (kémiai), és a viselkedéses függőségek egyaránt progresszív betegségnek tekinthetők. Ezek lerombolják a testi, érzelmi és szellemi, valamint a szociális jólétet szinte mindenkinél, akit rabul ejtenek.
Közalapítványunk a probléma sokrétűségét figyelembe véve komplex megoldási lehetőségeket kínál a megelőzéstől (direkt és indirekt) a konkrét kezelésen és rehabilitáción keresztül a reszocializációig, érvényesítve az ártalomcsökkentés szempontjait és a józan kultúra filozófiáját.
A segítségért hozzánk fordulóknál törekszünk problémája minél hatékonyabb megoldására, de nem tévesztjük szem elől azon távolabbi célt, hogy fejlesszük gyakorlati készségeit és megküzdési képességeit, motiváljuk abban, hogy újraépíthessen egy egészséges, kapcsolatokra épülő, szenvedélybetegség-mentes életet.
Programjaink tervezésénél messzemenően figyelembe vesszük az egyéni igényeket és lehetőségeket. Alapvetően szolgáltatás-orientáltak vagyunk.
Alapelvünk az emberi méltóság tiszteletben tartása, a rászorultak segítése és a titoktartás. A programokba kerülés önkéntes, kívánság esetén anonimitást biztosítunk.

dr. Szemelyácz János
a kuratórium elnöke
szakmai vezető