My status

Addiktológia

Addiktológia

Addiktológia
dr. Szemelyácz János
INDIT Közalapítvány
Baranya Megyei Drogambulancia
7623 Pécs, Szendrey J. 6.
e-mail: szemjan@indit.hu
www.indit.hu

Integrált terápiás rendszerek
Az integrált rendszer nem csak egymásra épülő kezelési formákat és intézményeket jelent, hanem a szenvedélybetegségről való komplex gondolkodást (addikció széles spektruma, kereszttolerancia, kettős dg., utógondozás, önsegítő csoportok, gyógyszer, pszichoterápia, szocioterápia)
multidiszciplináris munkacsoportok (szakemberek, talpra állt szenvedélybetegek)
A legtöbb szolgáltatást közösségi alapon nyújtja
közösségre alapozott krízisintervenció és intenzív ellátás

mobilis közösségi rehabilitáció
folyamatos ellátási ciklus
korai diagnosztizálás és intervenció
célzott kezelés
hosszú távú asszertív esetmenedzselés
rendszeres átfogó visszajelzés
családtagok bevonása
Specifikus technikák (motivációs tréning, relapszus prevenciós tréning, korai figyelmeztető jelek felismerése, életvezetési-megküzdési kézségek fejlesztése)
Differenciálás
Absztinens
Veszélyeztetett
Nem problémás szerhasználó
Problémás szerhasználó
Szenvedélybeteg
Kettős- hármas dg.

Prevenció
Elérés
Korai kezelésbevétel
Motiválás
„Klasszikus” kezelés
Rehabilitáció
Reszocializáció
Ártalomcsökkentés

Etiológia
Biológiai/genetikai hátér
Pszichoszociális fejlődés (autonómia, individualizáció, izolálódás, kapcsolat, stb.)
családi tényezők
kortárs hatások
kulturális hatások (pl. az extrém kultúrája)
Állapotfelmérés
Kezelési terv - Állapotfelmérés (ismétlődések)
Mi a kliens igénye?
Prioritások meghatározása
kezelési illeszkedés (a probléma súlyosságának megfelel a szolgáltatás intenzitása; kliens igényei - költséghatékony)
Eredményesség
Értékelés - Állapotfelmérés - Kezelési terv
A terápiás illeszkedés becslése
„Cleveland Kritériumok” (állapot súlyossága szerint az ambulanciától a bentfekvő rendszerekig - megvonás, testi-, pszichés-, életviteli szövődmények, kezelés elfogadása, kontrollvesztés, támogató környezet )
Prochaska és DiClemente vizsgálat (motiváció - a kliens mennyire érett, hol tart?)
Kettős és hármas diagnózis
Eredményesség: komplex jelenség (szermentesség vagy annak csökkenése vagy váltás kevésbé veszélyesre, kriminalitás, munka, család, lakás, egészség, stb.)
Mi a terápiás cél? (Kinek mi a cél?)
Terápiás siker?
Kliens elégedettsége?
Költséghatékonyság?

Ártalomcsökkentő - Orvosi modell különbözőségei
Ártalomcsökkentés
Az absztinencia nem feltétlenül a legfontosabb, vagy a legmegfelelőbb célkitűzés
ott kell végezni, ahol a droghasználók megtalálhatók
feltételezzük azt, hogy a droghasználók mind egyénileg, mind csoportosan képesek arra, hogy irányítsák életüket, változtassanak szokásaikon
vannak biztonságosabb és kevésbé biztonságos szerek és szerfogyasztási szokások
klienseinket bevonjuk a szolgáltatás kialakításba
a hatékonyabb beavatkozás elérése érdekében figyelembe vesszük a környezetet és egyéb körülményeket
Terápiás tényezők
HOLDING
CONTAINER

Áttételek
Idő
Kontroll
Ellenállás
A terápiás egyensúlyérzék fejlődésfokai
Dilemmák
Rajtam múlik-e?
Elrontja-e a folyamatot az eredményre törekvés?
Mennyire legyek empatikus?
Mennyire csökkentsek küszöböt?
A kliens diktál vagy a segítő?
Mit kezdjek a frusztrációval?
Valójában mi az ami hat?
Motivációs interjú
A krízis jelentősége!

Empátia kifejezése (dolgozni a kliens ambivalenciájával)
Diszkrepancia kialakítása (cél a változás; folytassam-abbahagyjam? jó ez nekem - rossz ez? Elégedettség!)
A vitatkozás elkerülése! (Nem kell fokozni az ellenállást)
Tánc az ellenállással (kerülni a konfrontációt; - maga a kliens az energiaforrás)
Az önerő, a változtatásra való képesség támogatása.
Rövid intervenció (Miller-Rollnick) FRAMES /feedback, responsibility (felelősség), advice (tanács), menu, empátia, self-efficacy (hatékonyság) Relapszus prevenció (Marlatt)

A kezelés etikája
Univerzalitás - (bárki másnak is)

Publikusság - (akár nyilvánosságra hozható)

Igazságosság - (a barátom gyerekét is e módon)

Adatvédelem
Spiritualitás
Robert Lefever:
„“A béke, a remény és szeretet folytatólagos érzése.
Annak felismerése, hogy több van az életben, mint mindennapi ügyeink: ezek fontosak, de nem abszolút érvényűek.
A bizalom érzése, amihez az ember tapasztalatai révén érkezik el - nem számít hogy keserű, fájdalmas élmények is adódtak az életben. Ezeket a tapasztalatokat olyan múltbéli perspektívából szemlélhetjük, amely felől gazdagabb, teljesebb jövő felé haladhatunk.
A más emberekkel való közösség érzése.
Annak tudatossága, hogy Isten, vagy valamilyen saját felfogásunk szerinti Magasabb Erő - talán a “csoport”, vagy “a minden emberben jelenlévő alkotó szellem” - több megértést és nyugalmat adhat, mint amit bárki önnön elszigeteltségében megtapasztalhat. A tudat, hogy a segítségnek erre a forrására bízvást támaszkodhatunk.
Alázat.”
Az INDIT Rendszere I. Kezelés
Önsegítő csoportok - Utcai munka - Elérő programok (BuliSegély) - ártalomcsökkentő modell
Nappali ellátó „Tisztás” - pszichoszociális modell
Drogambulancia - pszichoterápiás és gyógyszeres modell
Rehabilitációs Otthonok (pécsváradi VÁLTOZÓHÁZ, kovácsszénájai MÉRFÖLDKŐ) - TC és Minnesota modell
Félutas rendszer (védett munkahely, lakások, albérletek)
Café Ultra
Utógondozás, Szponzori kapcsolatok (NA-AA-GA)

Az INDIT Rendszere II. Közösségi-Preventív
FÜGE - prevenció és koordináció (intézményi háttér)
Alternatíva
BuliSegély elérő-, informáló program
„Drogveszélyben” rádió-, „Le(sz)állópálya” TV-műsor
Drogprevenciós Munkacsoport Egyesület (jogsegélyszolgálat, képzések-előadások)
Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF), Pécsi KEF
Közösségi szenvedélybeteg ellátás (integráció, reintegráció, ártalomcsökkentés, prevenció)
Iskolai szociális munka

Az INDIT Rendszere III.
A részlegek szakmai és pénzügyi önállósága
közös képzések, szupervíziók
rendszeres kapcsolattartás
rendszeres megbeszélések, viták, melyek a szakmai álláspontok összehangolását szolgálják
egységes fellépés szakmai, drogpolitikai ügyekben
közös programok, események, konferenciák rendezése
közösön használt intézmények kialakítása (pl. félutas rendszer, koordináló intézmények)
józan kultúra, önsegítés jelentősége (AA, NA, GA, NAA)

vége