My status

Józan Babák Könyv - Gyermekvállalás és droghasználat

Prostituált/szexmunkás emberek segítése A prostitúció jelenségének értelmezésére és magyarázatára, más társadalmi devianciákhoz hasonlóan, leginkább az úgynevezett multidiszciplinárismodellt látjuk érvényesnek. Ez egy olyan empirikus adatokon alapuló szociológiai megközelítés, amely a jelenségnek egyrészt a társadalom érték- és normarendszere szempontjából elfoglalt helyét, másrészt az egyének, családok, közösségek szerepét veszi figyelembe. Felhasználja a modern kriminológia és társadalomtudomány, valamint más tudományok eredményeit (pszichiátria, népegészségügy, jogtudomány, szociálpolitika). Számol a probléma összetettségével, és az annak kezelésére hívatott szakmák sokszínűségével

A szenvdélybetegség kialakulásának rizikófaktorai

A szenvdélybetegség kialakulásának rizikófaktorai

A drogokkal kapcsolatos jogi szabályozások

A drogokkal kapcsolatos jogi szabályozások

Addiktológiai szociális munka

Addiktológiai szociális munka

A pszichoaktív anyagok hatásai és ártalmai

A pszichoaktív anyagok hatásai és ártalmai

Drog és hepatitis

Drog és hepatitis

Addiktológia

Addiktológia

A szenvedélybetegség kialakulásának rizikófaktorai

A szenvedélybetegség kialakulásának rizikófaktorai

Addiktológia szociális munka

Az addiktológia szociális munka

A pszichoaktí anyagok hatása és ártalmai

A pszichoaktív anyagok hatásai és ártalmai

A Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - IX. országos KEF konferencia - (összefoglaló)

A Magyar Köztársaság Kormánya 2000. július 4.-én egyhangúan, az Országgyűlés 2000 .december 5.-én nagy többséggel fogadta el a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében” című dokumentumot.

Az együttműködés lehetőségei - a Dél – Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF)

A Magyar Köztársaság Kormánya 2000. július 4.-én egyhangúan, az Országgyűlés 2000.december 5.-én nagy többséggel fogadta el a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumot. A Stratégia kulcsszerepet szán a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak. Ezek a bizottságok gyűjtik össze a drogproblémákkal kapcsolatos információkat, monitorozzák a változásokat, meghatározzák a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítják a közösségi prevenció célkitűzéseit, a terápia lehetőségeit, egyben pedig a prevenciós, közösségfejlesztő és terápiás kapacitásokat is nyilvántartják. Biztosítják a helyi szolgáltatásokról szóló információk elérhetőségét a helyi közösség számára.

A KEF és a DAT

- Az Egyesült Királyság és Magyarország Drogstratégiájának sajátosságai - A magyar parlament közel két éve jelentős többséggel fogadta el a Nemzeti Stratégia a kábítószer - probléma visszaszorítása érdekében című dokumentumot, amely a fő területek

A rehabilitációs ellátás

Folytassuk egy kicsit a már korábban elkezdett felfelé tekingetést, és nézzük a médiában már nem egyszer bemutatott, nem ritkán a sajtó által megkérdőjelezett, direkt a függőségbe gabalyodott szehasználók számára kialakított rehabilitációs otthonokat. Mag

Ellátás

Mielőtt folytatnánk barangolásunkat a szenvedélyek és szenvedélykeltő szerek kertjében, jó turista módjára tekintsünk egy kicsit felfelé is. Kitekintésképpen nézzük meg, mit is kínál kis hazánk a tízmillió ember közül, annak a tizediknek, vagy akár negyed

Szenvedélyek kertje

…szenvedélyes játékos, kutató, előadó, szerető, szenvedélyesen szeret élni… Az életben (ami szintén szenvedélyből születik), gyakran használjuk ezeket a jelzőket, mondásokat. A szenvedélyek világa, akárcsak az a bizonyos táguló világegyetem, végtel

Alkohol II.

Ahogy ígértük most a konkrét figyelmeztető jeleket mutatjuk be. Ha őszintén elgondolkodsz az alábbiakon, el tudod dönteni, hogyan is vagy te az alkohollal.

Alkohol I.

Nem tekintjük drognak, pedig ez öli meg a legtöbb embert nálunk is. Igazi néma gyilkos a szorongóknak. Lássuk az európai és az amerikai kultúrkörökben társadalmilag is elfogadott, legális, közhasználatú kábítószert, az alkoholt.

A fű

Népszerűségünk megteremtése érdekében mivel foglalkozhatnánk elsőként, mint a drogos popkultúra legnépszerűbb ikonjával, a slágerlista első helyezettjével, a fűvel. Terítéken a világ legnépszerűbb tiltott kábítószere.