My status

Képzés

Az INDIT Közalapítvány által 2006. november 7-én megnyitott „Füge” Deviancia Prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központ egyik felvállalt programja hogy olyan, elsősorban gyakorlati ismeretekre építő továbbképzéseket szervezzen, melyek alkalmat adnak arra, hogy az addiktológiai problémákkal kapcsolatba kerülő társszakmák munkatársai között kommunikáció alakuljon ki. A programok során figyelemmel vagyunk az egyes társzakmákban jelentkező speciális problémahelyzetekre, úgymint:

 • családon belüli erőszak és szerhasználat
 • új szerfajták és újfajta használati módok megjelenése
 • a drogfogyasztás jogi háttere
 • kockázati faktorok
 • a drogos karrier kialakulása
 • a magyarországi ellátórendszer felépítése és sajátosságai
 • újfajta kezelési formák megjelenése
 • drogokkal és drogfogyasztókkal kapcsolatos attitűdök
 • a drogfogyasztás sajátosságai a különféle életkorú és társadalmi helyzetű populációknál
 • a prevenció lehetséges színterei és eszközei
 • az elterelés intézményrendszeréhez kapcsolódó fogalmak és az ellátás sajátosságai
 • közösségi programok
 • önsegítő programok
 • ártalomcsökkentés
 • az addiktológiai problémákra adott, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő válaszlehetőségek
 • a társadalmi visszailleszkedést elősegítő programok
 • a hazai munkaerőpiac sajátosságai a szer-használók szemszögéből
 • a szociális háló lehetőségei, az együttműködés színterei
 • hiteles információ-nyújtás a szerek okozta kémiai, biológiai és pszichés ártalmakról

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

„Füge” Deviancia-prevenció, Regionális Képzési és Koordinációs Központ
7624 Pécs, Hungária u. 5.
tel./fax: +36 (72) 515-260

e-mail:

füge@indit.hu
fugenaptar@gmail.com

Képzési koordinátor:
Dombrádi Zita                                                                                   

Tel: (72) 515-261 fax: +36 (72) 515-260
e-mail: dzita@indit.hu