My status

Iskolai Szociális Munka

Az INDIT Közalapítvány 2010 február óta végez iskolai szociális munkát több budapesti középiskolában.

A program keretében iskolai szociális munkások, mint professzionális segítők az adott iskolában tanuló diákok, azok családja illetve az egész iskolaközösség számára könnyen elérhető, személyes támogatást biztosítanak.

A program általános célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők problémakezelési készsége javuljon, életükben pozitív változás álljon be, továbbá, hogy a diákok körében mérséklődjön a deviáns magatartási formák előfordulásának aránya és nőjön az iskolai közösség megtartó ereje.

Az iskolai szociális munkások a partner iskolában dolgoznak egy az iskolavezetéstől és hatóságoktól független civil szervezet, az INDIT Közalapítvány alkalmazásában. (Pécsi modell)
ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:
Egyéni esetkezelés és tanácsadás:

• tanácsadás tanulóknak, az iskolai és más élethelyzetek nehézségeiben
• tanácsadás tanár-diák konfliktusban
• tanácsadás pályaválasztásnál, iskola befejezésénél,
• ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség, pályázati tanácsadás
• tanácsadás szülőnek gyermeke iskolai nehézségeinek megoldásában, illetve nevelési-életkérdésekben
• diákok-szülők delegálása (közvetítése) különböző szakszolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, gyámügy, munkaügyi hivatal, drogambulancia, stb.)
• tanácsadás és közvetítés szülő-gyerek kapcsolatban
Szülőknek, családoknak:

• tanácsadás családoknak iskolai és más életkérdésekben
• részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken
• szülői értekezleten való részvétel
Csoportmunka:

• szociális csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban
• osztályközösségek támogatása csoport-módszerekkel
• diákszemináriumok különböző témákban
• pályaorientációs csoportok
Közösségi szociális munka:

• diákönkormányzattal való együttműködés
• együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával
• együttműködés a szülői munkaközösségekkel
• különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára (diák teázó, filmklub)
• programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatására
• részvétel az iskolai túrákon, osztálykirándulásokon, projektekben és pedagógiai napokon
• információs rendezvények megvalósítása tanároknak

Munkatársaink:

dr. Szemelyácz János szakmai vezető

Ambrózay Anikó program koordinátor

Máté Zsolt szakmai tanácsadó

Gergál Tímea szupervízor

 


Nyíri Noémi Szilvia iskolai szociális munkás
Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.


Kápolnai Zita iskolai szociális munkás
Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
1149 Budapest, Várna u. 21/b


Makó Zita Dorottya iskolai szociális munkás
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
1211 Budapest, Posztógyár u. 10.


Molnár Margit iskolai szociális munkás
Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
1072 Budapest, Nyár u. 9.


Békési Tímea iskolai szociális munkás
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
1097 Budapest, Timót u. 3.


Hoffer Szilvia Renáta iskolai szociális munkás

 

Letöltések

FJ tábla 2008 2009.xls
ZsF tabla 2008 2009.xls
ZsF 2009 2010 english.xls
School social work in Hungary.doc
Specialties of the Pécs Model.doc
school social workers network.doc
FJ english.xls
The Pécs Model of School Social Work.doc