My status

Addiktológiai Ambulancia

Filozófiánk

A drogok okozta- (kémiai), és a viselkedéses függőségek progresszív betegségnek tekinthetők. Ezek lerombolják a testi, érzelmi, mentális, valamint szociális jólétet szinte mindenkinél, akit rabul ejtenek.
A segítségért hozzánk fordulóknál törekszünk problémája minél hatékonyabb, kézenfekvőbb megoldására, de nem tévesztjük szem elől azon távolabbi célt, hogy fejlesszük gyakorlati készségeit és megküzdési képességeit, asszisztáljunk abban, hogy újraépíthessen egy egészséges, kapcsolatokra épülő, józan életet. Programjaink tervezésénél messzemenően figyelembe vesszük az egyéni igényeket és lehetőségeket. Alapvetően szolgáltatás-orientáltak vagyunk.
Alapelvünk az emberi méltóság tiszteletben tartása, a rászorultak segítése és a titoktartás. Kívánság esetén anonimitást (névtelenséget) biztosítunk. A programokba kerülés önkéntes.

Programok

Állapotfelmérés:
Beszélgetés az aktuális problémákról, a kliens életének eddigi szakaszairól, szerhasználatáról, stb. Szükség esetén testi és laboratóriumi vizsgálatok. A pontos állapotfelmérés a további lépések megtervezéséhez feltétlenül szükséges.
Tanácsadás/Motivációs interjú:
Szerencsés esetben már akkor megtörténhet az első találkozás, amikor még nincs komoly baj. Ilyenkor 1-2 beszélgetés, tanácsadás, a veszélyek ismertetése is hozhat eredményt. A terápiák lényeges része a motiváció felkeltése, éberen tartása. A korai kezelésbe-vétel hatékony eszköze lehet a szerhasználattal kapcsolatos problémák kezelésének.
Detoxifikáció:
Fizikai függőséget is kialakító szereknél szükséges gyógyszeres kezelés.
Fenntartó kezelés:
Fizikai függőséget is kialakító szereknél szükséges, gyakran több éves kezelést jelent. A metadon és suboxone programok lényege, hogy heroinfüggők orvosi indikáció alapján kapnak gyógyszert, ami szintetikus ópiát-származék, és szintén elsősorban a mü-receptoron kötődik (mint a heroin). Ezzel kiváltja a heroin hatásait, annak euforizáló és „kábító” hatásai nélkül, így a kliens produktív életvitelre lesz képes.
Intenzív ambuláns terápia:
Pszichoterápiás módszerek és gyakran gyógyszeres terápiák ötvözése, hetente legalább 1 alkalommal. A legkülönfélébb függőségek, a szerhasználat következményeként, vagy attól függetlenül kialakuló pszichés (lelki) problémák kezelésében tudunk segítséget nyújtani.
Elterelés:
A hazánkban érvényben lévő törvényi szabályozás értelmében a csekély mennyiségben elkövetett kábítószerrel való visszaélés vétsége esetén az ügyészség 6 hónapos kezelést rendelhet el. Ambulanciánk a hozzánk forduló szerhaszálók állapotfelmérését követően az alábbi kezelési formákat tudják megajánlani:

  • kábítószer-függőséget gyógyító kezelés
  • kábítószer-használatot kezelő ellátás
  • megelőző-felvilágosító szolgáltatás (csoportban is).

Családterápia:
A szenvedélybetegségek hátterében az esetek többségében családi terheltség, családi konfliktusok állnak, ezért a probléma kezelése ezen a színtéren is hatékony lehet. Elsősorban fiatalkorú szerhasználók esetében tartjuk indokoltnak az egész család bevonását a kezelésbe.
Szociális munka
A kezelésbe jelentkező szerhasználók gyakran nem rendelkeznek kellő információkkal a szocális ellátórendszer működéséről. Szociális munkatársaink feladata, hogy ezekről az ellátási formákról informálják a hozzánk fordulót, motiválják a kezelési formák igénybevételére, adott esetben delegálják más ellátóhelyre, illetve az állapotfelmérés során a szociális szempontú adatfelvétel is megtörténjen.
Delegálás:
Az állapotfelmérést követően a szakmai stáb a kliens aktuális állapotának megfelelően javasolja azt az ellátási formát, amit a szerhasználó szomatikus, pszichés és addiktológiai állapota indokol. Ez azt jelenti, hogy adott esetben szűrésekre, alacsonyküszöbű szolgáltatásokba, rehablitációs otthonokba vagy más egészségügyi, illetve szociális intézménybe irányítjuk a klienst.
Konzultáció
Az addiktológiai konzultáció komplex ellátást jelent, melynek során a szakember a kliens szociális, egészségi, pszichés állapotát, szerhasználati szokásait figyelembe véve egyéni kezelési tervet dolgoz ki és a szakmai team más tagjaival (pszichiáterekkel, pszichológusokkal) egyeztetve, egyéni, vagy szükség esetén csoportos formában nyújt segítséget.

Munkatársaink

Szakembereink:

Dr. Szemelyácz János
intézetvezető főorvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus
az INDIT Közalapítvány szakmai vezetője
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 8-től 16 óráig

Dr. Widder Szilvia
pszichiáter
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 8-től 14 óráig

Jakab Júlia
klinikai szakpszichológus

Hegedűs Attila
pszichológus

Dombrádi Zita
szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns
Elérhetőség: hétfő, kedd 8-tól 16 óráig

Bankné Zita
szociális asszisztens


Elérhetőség: hétfőtől péntekig 8-től 16 óráig

Szakembereinkhez telefonon történő időpontegyeztetéssel, valamint személyes megjelenés útján fordulhatnak.

Munkatársaink:
Dr. Sárkány Antal
jogász

Bíró Szabolcs
pályázatíró, forrásszervező

Kiss Irina
pályázatíró, forrásszervező

Vlaskovits Petra
adminisztrátor

Tátrai Márta
adminisztrátor

Csapi Tiborné
gazdasági vezető

Kádas Erzsébet
könyvelő

Elérhetőségek
Cím: 7623 Pécs, Szendrey J. u.6.
Telefon: +36 (72) 315-083
Fax: +36 (72) 332-600
e-mail: drogambulancia@)indit.hu

Ügyfélfogadás:
hétfő-csütörtök: 8-16 óráig
péntek: 8-14 óráig