My status

Iskolai szociális munka

Az INDIT Közalapítvány 2006 szeptembere és 2012 decembere között végzett iskolai szociális munkát több pécsi és budapesti középiskolában illetve általános iskolában. A program jelenleg nem üzemel!

A program keretében iskolai szociális munkások, mint professzionális segítők az adott iskolában tanuló diákok, azok családja illetve az egész iskolaközösség számára könnyen elérhető, személyes támogatást biztosítanak.

A program általános célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők problémakezelési készsége javuljon, életükben pozitív változás álljon be, továbbá, hogy a diákok körében mérséklődjön a deviáns magatartási formák előfordulásának aránya és nőjön az iskolai közösség megtartó ereje.

Az iskolai szociális munkások a partner iskolában dolgoznak egy az iskolavezetéstől és hatóságoktól független civil szervezet, az INDIT Közalapítvány alkalmazásában. (Pécsi modell)

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Egyéni esetkezelés és tanácsadás:

•    tanácsadás tanulóknak, az iskolai és más élethelyzetek nehézségeiben
•    tanácsadás tanár-diák konfliktusban
•    tanácsadás pályaválasztásnál, iskola befejezésénél,
•    ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség, pályázati tanácsadás
•    tanácsadás szülőnek gyermeke iskolai nehézségeinek megoldásában, illetve nevelési-életkérdésekben
•    diákok-szülők delegálása (közvetítése) különböző szakszolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, gyámügy, munkaügyi hivatal, drogambulancia, stb.)
•    tanácsadás és közvetítés szülő-gyerek kapcsolatban

Szülőknek, családoknak:

•    tanácsadás családoknak iskolai és más életkérdésekben
•    részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken
•    szülői értekezleten való részvétel

Csoportmunka:

•    szociális csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban
•    osztályközösségek támogatása csoport-módszerekkel
•    diákszemináriumok különböző témákban
•    pályaorientációs csoportok

Közösségi szociális munka:

•    diákönkormányzattal való együttműködés
•    együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával
•    együttműködés a szülői munkaközösségekkel
•    különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára (diák teázó, filmklub)
•    programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatására
•    részvétel az iskolai túrákon, osztálykirándulásokon, projektekben és pedagógiai napokon
•    információs rendezvények megvalósítása tanároknak

Munkatársaink voltak (2006-2012):

Máté Zsolt             szakmai tanácsadó

Gergál Tímea        programkoordinátor, szupervízor

 

Nagy Ágnes        iskolai szociális munkás

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
7633 Pécs , Dr. Veress Endre u. 15.

 

Propsz Emma        iskolai szociális munkás

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola
7622 Pécs , 48-as tér 2.

 

Kissné Heinrich Szilvia     iskolai szociális munkás

Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Anikó Utcai Általános Iskolája
7632 Pécs, Anikó utca 1.

 

Letöltések

FJ tábla 2008 2009.xls
ZsF tabla 2008 2009.xls
ZsF 2009 2010 english.xls
School social work in Hungary.doc
Specialties of the Pécs Model.doc
school social workers network.doc
FJ english.xls
The Pécs Model of School Social Work.doc